Jaunumi
Par BISS
Darbinieki
Raksti
Pētījumi
Kontakti
Saites
 

Pētījumi

Pētījuma apraksts

Pētījuma laiks: 1996. gada 14. - 18. marts
Izlase: Latvijas iedzīvotāju kopumam reprezentatīva izlase, kas veidota pēc stratificētās nejaušās izlases metodes
Izlases lielums: 1211 respondenti 121 aptaujas punktā
Respondenti: Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 74 gadiem
Metode: Tiešās intervijas respondentu dzīvesvietās

Jautājumi:
v01 'Kā Jūs novērtētu pašreizējo ekonomisko situāciju Latvijā skalā no -5 līdz +5, kur -5 nozīmē - ļoti slikta, savukārt +5 - ļoti laba?'
v02 'Kā Jūs domājat, kāda būs Latvijas ekonomiskā situācija pēc 12 mēnešiem? Vai tā uzlabosies vai pasliktināsies? Nedaudz vai ievērojami?'
v03c 'Iedomājieties, lūdzu, kāpnes ar 9 pakāpieniem, kur uz zemākā atrodas nabadzīgākie ierindas cilvēki, bet uz augstākā - bagātie un tie, kuru rokās ir vara. Uz kura pakāpiena Jūs novietotu sevi?'

v06 'Kā, pēc Jūsu domām, Andris Šķēle veic Latvijas ministru prezidenta pienākumus?'
v09 'Kā Jūs novērtētu Latvijas Saeimas pašreizējo darbību?'
v10 'Un kā Jūs novērtētu Ministru kabineta pašreizējo darbību?'

SPSS datu fails (.rar)

Pārpublicēšanas, citēšanas un datu izmantošanas gadījumā atsauce obligāta
Copyright © 2004-2013 BISS | Sebastian Gruber Design