Jaunumi
Par BISS
Darbinieki
Raksti
Pētījumi
Kontakti
Saites
 

Pētījumi

Pētījuma apraksts

Pētījuma laiks: 1995. gada 8. - 14. marts
Izlase: Latvijas iedzīvotāju kopumam reprezentatīva izlase, kas veidota pēc stratificētās nejaušās izlases metodes
Izlases lielums: 1040
Respondenti: Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 74 gadiem
Metode: Tiešās intervijas respondentu dzīvesvietās

Jautājumi:
q5 'Kā Jūs novērtētu pašreizējo ekonomisko situāciju Latvijā skalā no -5 līdz +5, kur -5 nozīmē - ļoti slikta, savukārt +5 - ļoti laba?'
q6 'Kā Jūs domājat, kāda būs Latvijas ekonomiskā situācija pēc 12 mēnešiem? Vai tā uzlabosies vai pasliktināsies? Nedaudz vai ievērojami?'
q7 'Kā Jūs vērtējat Jūsu (Jūsu ģimenes) pašreizējo materiālo stāvokli skalā no -5 līdz +5, kurĠ-5 nozīmē - ļoti slikts, savukārt +5 -ļoti labs?'
q8 'Kā Jūs domājat, kāds būs Jūsu (Jūsu ģimenes) mateiriālais stāvoklis pēc 12 mēnešiem? Vai tas uzlabosies vai pasliktināsies? Nedaudz vai ievērojami?'
q9 'Iedomājieties, lūdzu, kāpnes ar 9 paūāpieniem, kur uz zemākā atrodas nabadzīgākie ierindas cilvēki, bet uz augstākā - bagātie un tie, kuru rokās ir vara. Uz kura pakāpiena Jūs novietotu sevi?'
q14 'Kā, pēc Jūsu domām, Guntis Ulmanis veic Latvijas prezidenta pienākumus?'
q15 'Kā, Űēc Jūsu domām, Māris Gailis veic Latvijas ministru prezidenta pienākumus?'
q17 'Kā Jūs novērtētu Latvijas Saeimas pašreizējo darbību?'
q18 'Un kā Jūs novērtētu Ministru kabineta pašreizējo darbību?'

SPSS datu fails (.rar)

Pārpublicēšanas, citēšanas un datu izmantošanas gadījumā atsauce obligāta
Copyright © 2004-2013 BISS | Sebastian Gruber Design