Jaunumi
Par BISS
Darbinieki
Raksti
Pētījumi
Kontakti
Saites
 

Pētījumi

Pētījuma apraksts

Pētījuma laiks: 1994. gada 12. - 18. maijs
Izlase: Latvijas iedzīvotāju kopumam reprezentatīva izlase, kas veidota pēc stratificētās nejaušās izlases metodes
Izlases lielums: 1056 respondenti 107 aptaujas punktos
Respondenti: Latvijas iedzīvotāji vecumā no 16 līdz 74 gadiem
Metode: Tiešās intervijas respondentu dzīvesvietās

Jautājumi:v31a 'Kā Jūs novērtētu Latvijas Saeimas pašreizējo darbību?'
v31b 'Un kā Jūs novērtētu Ministru kabineta pašreizējo darbību?'
v36 'Vai, kopumā ņemot, Jūs varat teikt, ka esat ļoti laimīgs, diezgan laimīgs, ne sevišķi laimīgs vai pat nelaimīgs?'
v38 'Kā Jūs novērtētu pašreizējo ekonomisko situāciju Latvijā skalā no -5 līdz +5, kur -5 nozīmē - ļoti slikta, savukārt +5 - ļoti laba?'
v39 'Kā Jūs domājat, kāda būs Latvijas ekonomiskā situācija pēc 12 mēnešiem? Vai tā uzlabosies vai pasliktināsies? Nedaudz vai ievērojami?'
v40 'Kā Jūs vērtējat Jūsu (Jūsu ģimenes) pašreizējo materiālo stāvokli skalā no -5 līdz +5, kur -5 nozīmē - ļoti slikts, savukārt +5 -ļoti labs?'
v41a 'Kā Jūs domājat, kāds būs Jūsu (Jūsu ģimenes) materiālais stāvoklis pēc 12 mēnešiem? Vai tas uzlabosies vai pasliktināsies? Nedaudz vai ievērojami?'
v41b 'Un kāds būs Jūsu (Jūsu ģimenes) materiālais stāvoklis pēc 5 gadiem?'
v42a 'Kādā valodā Jūs parasti runājat ģimenē?'
v42b 'Kādā valodā Jūs parasti runājat darbā?'
v42c 'Kādā valodā Jūs parasti runājat uz ielas, citās vietās?'
v43 'Vai Jums ir gadījies, ka kādā iestādē, veikalā vai citā vietā uz Jūsu jautājumu latviešu valodā Jūs neesat saņēmis atbildi latviski? Ja jā, vai tas gadās bieži vai reti?'
v4401 'Kā Jūs novērtētu savas zināšanas latviešu valodā?'
v4402 'Kā Jūs novērtētu savas zināšanas krievu valodā?'
v4403 'Kā Jūs novērtētu savas zināšanas angļu valodā?'
v4404 'Kā Jūs novērtētu savas zināšanas vācu valodā?'
v46 'Kā Jūs novērtētu starpnacionālās attiecības Latvijā?'
v49a 'Kādas valsts iedzīvotājs Jūs jūtaties pirmām kārtām?'
v49b 'Un kādas valsts iedzīvotājs Jūs jūtaties otrām kārtām?'
v50 'Vai Jūs lepojaties ar to, ka esat Latvijas iedzīvotājs?'
v51 'Kad Jūs sakāt "tēvzeme", vai Jūs ar to domājat - Latviju, Krieviju vai bijušo PSRS?'
v5201 'Kā Jūs novērtētu sekojošus izteicienus: Nākotne liekas ļoti drūma'
v5202 'Kā Jūs novērtētu sekojošus izteicienus: Latvijas nākotne ir nedroša'
v5203 'Kā Jūs novērtētu sekojošus izteicienus: Man nākotne liekas ļoti gaiša'
v5204 'Kā Jūs novērtētu sekojošus izteicienus: Par Latviju varētu teikt, ka šeit ir ļoti neveselīga atmosfēra'
v5205 'Kā Jūs novērtētu sekojošus izteicienus: Kopumā ņemot, pasaulē viss iet uz labo pusi'
v5206 'Kā Jūs novērtētu sekojošus izteicienus: Vairums politiķu Latvijā vairāk domā par savu labumu, nevis par sabiedrību'
v5301 'Kā Jūs novērtētu sekojošus izteicienus: Šeit Latvijā ir pārāk daudz demokrātijas'
v5302 'Kā Jūs novērtētu sekojošus izteicienus: Iedzīvotājiem ir jāļauj rīkot mierīgas demonstrācijas, lai aicinātu valdību rīkoties kādā jautājumā'
v5303 'Kā Jūs novērtētu sekojošus izteicienus: Var teikt, ka pastāv divu veidu cilvēki - tie, kas atbalsta taisnību, un tie, kas ir pret to'
v5304 'Kā Jūs novērtētu sekojošus izteicienus: Grupa, kuras locekļu vidū ir daudz dažādu viedokļu, nevar ilgi pastāvēt'
v5305 'Kā Jūs novērtētu sekojošus izteicienus: Tikai pateicoties PSRS tautu brālīgajai palīdzībai, padomju laikā tika sasniegts augsts ekonomikas un kultūras līmenis'
v5306 'Kā Jūs novērtētu sekojošus izteicienus: Padomju starpnacionālā politika veicināja nāciju attīstību un tautu draudzību'
v54 'Kopumā ņemot, vai Jūsuprāt, vairumam cilvēku var uzticēties vai arī, kontaktējoties ar cilvēkiem, vajadzētu būt piesardzīgiem, nedrīkst būt pārāk lētticīgiem?'
v55 'Vai Jūs (Jūsu ģimene) esat domājis par aizbraukšanu no Latvijas?'
v5601 'Vai Jūs būtu gatavs aizbraukt no Latvijas un jaunajā dzīves vietā kādu laiku būt bezdarbnieks?'
v5602 'Vai Jūs būtu gatavs aizbraukt no Latvijas un jaunajā dzīves vietā strādāt jebkuru, maz apmaksātu darbu?'
v5603 'Vai Jūs būtu gatavs aizbraukt no Latvijas un jaunajā dzīves vietā mainīt specialitāti?'
v5604 'Vai Jūs būtu gatavs aizbraukt no Latvijas un jaunajā dzīves vietā dzīvot sliktākos dzīves apstākļos?'
v57 'Vai Jūs (Jūsu ģimene) būtu ar mieru pārcelties uz kādu no Rietumu valstīm, ja Jūs būtu nodrošināti ar darbu un dzīvokli? Ja jā, vai uz pastāvīgu dzīvi vai uz laiku?'
v58 'Vai Jūs (Jūsu ģimene) būtu ar mieru pārcelties uz kādu no bijušajām PSRS republikām, ja Jūs būtu nodrošināti ar darbu un dzīvokli? Ja jā, vai uz pastāvīgu dzīvi vai uz laiku?'
v5901 'Cik lielā mērā sekojoši apstākļi kavē Jūsu aizbraukšanu no Latvijas? - Nav iespējams pārdot dzīvokli Latvijā'
v5902 'Cik lielā mērā sekojoši apstākļi kavē Jūsu aizbraukšanu no Latvijas? - Dārgi ceļa izdevumi'
v5903 'Cik lielā mērā sekojoši apstākļi kavē Jūsu aizbraukšanu no Latvijas? - Iemīļots darbs Latvijā'
v5904 'Cik lielā mērā sekojoši apstākļi kavē Jūsu aizbraukšanu no Latvijas? - Draugi, radinieki Latvijā'
v5905 'Cik lielā mērā sekojoši apstākļi kavē Jūsu aizbraukšanu no Latvijas? - Uzsākts bizness Latvijā'
v5906 'Cik lielā mērā sekojoši apstākļi kavē Jūsu aizbraukšanu no Latvijas? - Latvijas kulturālā vide'
v60 'Kurš no tikko minētajiem apstākļiem visvairāk kavē Jūsu aizbraukšanu no Latvijas?'
v6101 'Cik lielā mērā sekojoši faktori ietekmē Jūsu lēmumu par palikšanu vai aizbraukšanu no Latvijas? - Starpnacionālo attiecību saasināšanās'
v6102 'Cik lielā mērā sekoɪoši faktori ietekmē Jūsu lēmumu par palikšanu vai aizbraukšanu no Latvijas? - Bezdarbs'
v6103 'Cik lielā mērā sekojoši faktori ietekmē Jūsu lēmumu par palikšanu vai aizbraukšanu no Latvijas? - Latviešu valodas zināšanas grūtības'
v6104 'Cik lielā mērā sekojoši faktori ietekmē Jūsu lēmumu par palikšanu vai aizbraukšanu no Latvijas? - Dzīves dārdzības pieaugums'
v6105 'Cik lielā mērā sekojoši faktori ietekmē Jūsu lēmumu par palikšanu vai aizbraukšanu no Latvijas? - Augstākā izglītība tikai latviešu valodā'
v62 'Kāda tipa sabiedrībai Jūs dodat priekšroku - sociālismam, kāds bija līdz 1985. gadam vai Rietumu tipa kapitālismam?'
v6301 'Vai Jūs piekrītat, ja Latvija līdzīgi Somijai 1940. gadā būtu palikusi neatkarīga, tās iedzīvotāju dzīves standarts būtu ievērojami augstāks'
v6302 'Vai Jūs piekrītat, ja Latvija 1940. gadā būtu palikusi neatkarīga, būtu krasa noslāņošanās bagātajos un trūcīgajos'
v6401 'Vai Jūs piekrītat - iebraucēji sekmējuši Latvijas ekonomikas atjaunošanu pēc kara, palīdzējuši sasniegt augstu dzīves līmeni?'
v6402 'Vai Jūs piekrītat - iebraucēji ir nodarījuši vairāk ļaunumu nekā devuši labumu, kopumā dzīves līmenis ir pasliktinājies, industriālā attīstība radījusi ekoloģisku krīzi?'
v66 'Kāda ir Jūsu attieksme pret iespējamo Latvijas pievienošanos Krievijai (NVS sastāvā)? Vai, pēc Jūsu domām, tas agri vai vēlu notiks vai arī domājat, ka tas vairs nekad nenotiks?'
v67 'Vai Jūs esat Latvijas Republikas pilsonis, gatavojaties pilsonību iegūt vēlāk, nekad to neiegūsiet vai arī neesat ieinteresēts tās iegūšanā?'

SPSS datu fails (.rar)

Pārpublicēšanas, citēšanas un datu izmantošanas gadījumā atsauce obligāta
Copyright © 2004-2013 BISS | Sebastian Gruber Design