Jaunumi
Par BISS
Darbinieki
Raksti
Pētījumi
Kontakti
Saites
 

Pētījumi

Pētījuma apraksts

Pētījuma laiks: 1993. gada 2. - 8. jūlijs
Izlase: Latvijas iedzīvotāju kopumam reprezentatīva izlase, kas veidota pēc stratificētās nejaušās izlases metodes
Izlases lielums: 1000
Respondenti: Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 gadiem
Metode: Tiešās intervijas respondentu dzīvesvietās

Jautājumi:
V2 'Cik lielā mērā, Jūsuprāt, pēdējo 3 gadu laikā Latvijas tautas interesēs ir darbojusies Latvijas Augstākā Padome?'
V3 'Cik lielā mērā, Jūsuprāt, pēdējo 3 gadu laikā Latvijas tautas interesēs ir darbojusies Latvijas Ministru Padome?'
V4 'Kā Jūs novērtētu pašreizējo ekonomisko stāvokli Latvijā?'
V5 'Kā Jūs domājat, kāds būs Latvijas ekonomiskais stāvoklis pēc 12 mēnešiem?'
V6 'Kā Jūs vērtējat Jūsu (Jūsu ģimenes) pašreizējo materiālo stāvokli?'
V7 'Kā Jūs domājat, kāds būs Jūsu (Jūsu ģimenes) materiālais stāvoklis pēc 12 mēnešiem?'
V11  'Kādu viedokli Jūs atbalstāt vairāk - A Krīzes periodā pieļaujama varas koncentrācija viena cilvēka jeb nelielas personu grupas rokās; B Varas koncentrācija viena cilvēka jeb personu grupas rokās nav pieļaujama nekādā gadījumā'
V12 'Kādu viedokli Jūs atbalstāt vairāk - A Nepieciešams pilnībā atjaunot pirmās Latvijas Republikas likumus; B Likumdošanā pirmām kārtām jāievēro šodienas realitātes'
V13 'Kādu viedokli Jūs atbalstāt vairāk - A Uz tirgus ekonomɩku ir jāpāriet ātri, neskatoties uz dzīves grūtībām, kas rodas pārejas gaitā; B Uz tirgus  ekonomiku ir jāpāriet pakāpeniski, lai izvairītos no straujas cilvēku labklājības pasliktināšanās'
V14 'Kādu viedokli Jūs atbalstāt vairāk - A Homoseksuālisms - tā ir nenormāla parādība, pret kuru sabiedrībai ir jācīnās; B  Pret homoseksuālismu ir jāizturas ar izpratni, seksuālā partnera izvēle ir katra personīga lieta'
V15 'Kādu viedokli Jūs atbalstāt vairāk - A Politisko opozīciju vajag iegrožot, ja tā traucē tālāku sabiedrības virzību; B Politiskā opozīcija ir demokrātijas neatņemama daļa un tai ir tiesības pastāvēt'
V16 'Kādu viedokli Jūs atbalstāt vairāk - A Jānodrošina brīva ārzemju kapitāla ieplūšana Latvijā; B Jāizvairās no ārzemju kapitāla kontroles pār Latvijas ekonomiku'
V17 'Kādu viedokli Jūs atbalstāt vairāk - A Noteicošajam ekonomikā jābūt valsts īpašumam; B Noteicošajam ekonomikā jābūt privātīpašumam'
V18 'Kādu viedokli atbalstāt: A Cilvēkus, kas pagātnē ieņēma vadošus amatus, nekavējoties jāaizvieto ar jauniem; citādi nekas nemainīsies; B Iepriekšējo vadītāju nekavējoša atstādināšana būtu neapdomāts solis; viņu pieredzi var derīgi izmantot'

SPSS datu fails (.rar)

Pārpublicēšanas, citēšanas un datu izmantošanas gadījumā atsauce obligāta
Copyright © 2004-2013 BISS | Sebastian Gruber Design