Jaunumi
Par BISS
Darbinieki
Raksti
Pētījumi
Kontakti
Saites
 

Pētījumi

Pētījuma apraksts

Pētījuma laiks: 1992. gada oktobris
Izlase: Latvijas iedzīvotāju kopumam reprezentatīva izlase
Izlases lielums: 1017
Respondenti: Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 gadiem
Metode: Tiešās intervijas respondentu dzīvesvietās

Jautājumi:
V1 Cik lielā mērā, Jūsuprāt, Latvijas tautas interesēs patlaban darbojas Latvijas Augstākā Padome?       
V2 Cik lielā mērā, Jūsuprāt, Latvijas tautas interesēs patlaban darbojas Latvijas Ministru Padome?
V10 Kā, pēc Jūsu domām, A. Gorbunovs veic Latvijas AP priekšsēdētāja pienākumus?
V11 Kā, pēc Jūsu domām, I. Godmanis veic Latvijas MP priekšsēdētāja pienākumus?
V13 Kā Jūs vērtējat pašreizējo ekonomisko stāvokli Latvijā? 
V14 Kā Jūs domājat, kāds būs Latvijas ekonomiskais stāvoklis pēc 12 mēnešiem?
V15 Kā Jūs vērtējat Jūsu (Jūsu ģimenes) pašreizējo materiālo stāvokli?
V16 Kā Jūs domājat, kāds būs Jūsu (Jūsu ģimenes) materiālais stāvoklis pēc 12 mēnešiem?
V58 Vai Jūs piekrītat viedoklim, ka Latvijā demokrātijas pašlaik ir pārāk daudz?
V59 Kā Jums šķiet, vai sievietes pašlaik jūtas vienlīdzīgas ar vīriešiem?

SPSS datu fails (.rar)

Pārpublicēšanas, citēšanas un datu izmantošanas gadījumā atsauce obligāta
Copyright © 2004-2013 BISS | Sebastian Gruber Design