Jaunumi
Par BISS
Darbinieki
Raksti
Pētījumi
Kontakti
Saites
 

Pētījumi

Pētījuma apraksts

Pētījuma laiks: 1991. gada jūnijs
Izlase: Latvijas iedzīvotāju kopumam reprezentatīva izlase
Izlases lielums: 725
Respondenti: Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 gadiem
Metode: Tiešās intervijas respondentu dzīvesvietās

Jautājumi:
v1 'Cik lielā mērā, Jūsuprāt, Latvijas tautas interesēs patlaban darbojas Latvijas Augstākā Padome?'
v2 'Cik lielā mērā, Jūsuprāt, Latvijas tautas interesēs patlaban darbojas Latvijas Ministru Padome?'
v6 'Kā, pēc Jūsu domām, A. Gorbunovs veic Latvijas AP priekšsēdētāja pienākumus?'
v7 'Kā, pēc Jūsu domām, I. Godmanis veic Latvijas MP priekšsēdētāja pienākumus?'
v28 'Kā Jūs domājat, kāds būs Latvijas ekonomiskais stāvoklis pēc 12 mēnešiem?'
v29 'Kā Jūs domājat, kāds būs Jūsu (Jūsu ģimenes) materiālais stāvoklis pēc 12 mēnešiem?'
v411 'Kāds ir Jūsu viedoklis? - 1 Ienākumi ir vairāk jāizlīdzina vai 10 Vairāk jāstimulē individuālā aktivitāte'
v41 'Kāds ir Jūsu viedoklis? - 1 Jāpalielina privātīpašums biznesā un rūpniecībā vai 10 Jāpalielina valsts īpašums biznesā un rūpniecībā'
v42 'Kāds ir Jūsu viedoklis? - 1 Cilvēkiem pašiem jācīnās par savu labklājību vai 10 Valstij jāpalielina atbildība par to, lai visi būtu nodrošināta'
v43 'Kāds ir Jūsu viedoklis?- 1 Bezdarbniekiem ir jāpieņem jebkurš darbs vai jāzaudē bezdarbnieka pabalsts vai 10 Bezdarbniekiem ir jȁbūt tiesībām atteikties no darba, kurš to neapmierina'
v44 'Kāds ir Jūsu viedoklis? - 1 Konkurence ir vajadzīga, tā stimulē cilvēku strādāt un radīt jaunas idejas vai 10 Konkurence ir kaitīga, tā atklāj cilvēkos visu sliktāko'
v45 'Kāds ir Jūsu viedoklis? - 1 Beigu beigās, labāk dzīvo tie, kas labāk strādā vai 10 Panākumi dzīvē ne tik daudz atkarīgi no darba, cik veiksmes un sakariem'
v46 'Kāds ir Jūsu viedoklis? - 1 Cilvēku bagātību iespējams uzturēt tikai uz citu rēķina vai 10 Bagāɴība var arī pieaugt, jo tās pietiks visiem'
v47 'Kāds ir Jūsu viedoklis? - 1 Uzņēmējdarbība un brīva konkurence ir drošākais līdzeklis, kā dzīvē realizēt lozungu - katram pēc viņa darba vai 10 Uzņēmējdarbības un brīvās konkurences apstākļos lielāɫos labumus gūst negodīgi un amorāli cilvēki, bet godīgs darba darītājs tiek nesaudzīgi izmantots'
SPSS datu fails (.rar)

Pārpublicēšanas, citēšanas un datu izmantošanas gadījumā atsauce obligāta
Copyright © 2004-2013 BISS | Sebastian Gruber Design