Jaunumi
Par BISS
Darbinieki
Raksti
Pētījumi
Kontakti
Saites
 

Pētījumi

Ceļā uz pilsonisku sabiedrību. II posms 2000./2001. gads

Pētījums “Ceļā uz pilsonisku sabiedrību 2000” ir 1997. gadā veiktā pētījuma “Ceļā uz pilsonisku sabiedrību” turpinājums un ietver sevī divu iedzīvotāju grupu - pilsoņu un nepilsoņu - reprezentatīvu aptauju. Pētījuma mērķis ir noskaidrot Latvijas iedzīvotāju nostādnes attiecībā uz demokrātisko procesu norisi Latvijā, sabiedrības integrāciju, gatavību iesaistīties pilsoniskās sabiedrības veidošanā, kā arī raksturot izmaiņas, kādas notikušas laikā kopš 1997. gada. Īpaša uzmanība pētījumā veltīta nepilsoņu nostādņu un uzvedības izpētei naturalizācijas jautājumos.

Līdzīgi kā 1997./1998. gada pētījumā arī minētajā analizētas krievu un latviešu valodas masu mediju auditorijas, pilsoņu un nepilsoņu nostādnes pilsonības likuma, referenduma (1998.) un nepilsoņa statusa jautājumā; nepilsoņu perspektīvās uzvedības modeļu analīze attiecībā pret savu pilsonības statusu; pilsoņu un nepilsoņu atbalsts demokrātiskām vērtībām, sociālās identitātes, politiskā izvēle, politiskā līdzdalība, vērtību orientācijas, sociālie kontakti kā arī latviešu un krievu valodu funkcionēšana Latvijā.

Pētījuma dati iegūti, veidojot Latvijas iedzīvotāju kopumam (vecumā no 15-75 gadiem) – pilsoņiem un nepilsoņiem – reprezentatīvas izlases. Kopējais izlases lielums ir 2009 respondenti – 1004 pilsoņi un 1005 nepilsoņi. Respondentu izvēlei tika piemērota vairākpakāpju nejaušā un kvotu izlases metodes. Pētījumam tika atlasīti 209 izlases punkti. Kā aptaujas metode izmantotas tiešās intervijas respondentu dzīves vietās. Aptaujas laiks – 2000. gada 4.-26. novembris.

SPSS datu fails (.rar)

Atskaite (.pdf)

Pārpublicēšanas, citēšanas un datu izmantošanas gadījumā atsauce obligāta
Copyright © 2004-2013 BISS | Sebastian Gruber Design