Jaunumi
Par BISS
Darbinieki
Raksti
Pētījumi
Kontakti
Saites
 

Pētījumi

Ceļā uz pilsonisku sabiedrību. I posms 1997./1998. gads

Pētījuma dati iegūti, veidojot divas izlases: pilsoņu (1507) un nepilsoņu (1502), kas atbilstoši reprezentē Latvijas iedzīvotāju pilsoņu kopumu un nepilsoņu kopumu. Lai noskaidrotu Latvijā dzīvojošo Krievijas Federācijas pilsoņu viedokli, tika papildus aptaujāti 35 respondenti. Respondentu izvēlei tika piemērota vairākpakāpju nejaušās izlases metode. Pētījumam izvēlēts 301 aptaujas punkts, kur aptaujāti Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 75 gadiem. Kā aptaujas metode izmantota tiešā intervija respondentu dzīvesvietās. Aptaujas laiks no 1997. gada 20. novembra līdz 1998. gada 9. janvārim.

Pētījumam bija divi galvenie mērķi: pirmkārt, ņemot vērā ļoti lēno naturalizācijas gaitu, noskaidrot nepilsoņu nostādnes attiecībā par savu pilsonisko statusu, naturalizēšanos, otrkārt, izpētīt Latvijas iedzīvotāju nostādnes un uzvedību attiecībā par pilsonisko sabiedrību, kas kalpotu par pamatu sabiedrības integrācijas programmas izstrādei.

Pētījumā aplūkota virkne jautājumu, kas ļauj izdarīt secinājumus par to, cik lielā mērā Latvijā var runāt par masu medijos bieži pieminēto divkopienu sabiedrību. Pētījumā analizētas krievu un latviešu valodas masu mēdiju auditorijas, pilsoņu un nepilsoņu nostādnes pilsonības likuma un nepilsoņa statusa jautājumā, pilsoņu un nepilsoņu atbalsts demokrātiskām vērtībām, sociālās identitātes, politiskā izvēle, politiskā līdzdalība, vērtību orientācijas, sociālie kontakti kā arī latviešu un krievu valodu funkcionēšana Latvijā.

Pētījuma dati iegūti, veidojot divas izlases: pilsoņu un nepilsoņu, kas atbilstoši reprezentē Latvijas iedzīvotāju pilsoņu kopumu un nepilsoņu kopumu.

Pilsoņu izlase
Aptaujāti 1507 Latvijas pilsoņi. Respondentu izvēlei tika piemērota vairākpakāpju nejaušās izlases metode. Pētījumam izvēlēts 301 aptaujas punkts, kur aptaujāti Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 75 gadiem. Kā aptaujas metode izmantota tiešā intervija respondentu dzīvesvietās. Aptaujas laiks no 1997. gada 20.novembra līdz 1998. gada 9. janvārim.

SPSS datu fails (.rar)

Nepilsoņu izlase
Aptaujāti 1502 nepilsoņi Latvijā. Respondentu izvēlei tika piemērota vairākpakāpju nejaušās izlases metode. Pētījumam izvēlēts 301 aptaujas punkts, kur aptaujāti Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 75 gadiem. Kā aptaujas metode izmantota tiešā intervija respondentu dzīvesvietās. Aptaujas laiks no 1997. gada 20. novembra līdz 1998. gada 9. janvārim.

SPSS datu fails (.rar)

Atskaites
"1.un 2.posma rezultāti (.pdf)"
"3. posma rezultāti (.pdf)"

Pārpublicēšanas, citēšanas un datu izmantošanas gadījumā atsauce obligāta
Copyright © 2004-2013 BISS | Sebastian Gruber Design