Jaunumi
Par BISS
Darbinieki
Raksti
Pētījumi
Kontakti
Saites
 

Pētījumi

 Publicēts Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūta jaunākais izdevums "Latvija. Pārskats par tautas attīstību, 2010/2011: Nacionālā identitātes, mobilitāte un rīcībspēja"   

2010./2011. gada pārskata mērķis ir aplūkot nacionālo identitāti, tās konkurenci ar citām identitātēm, skaidrot tās veidošanos, saturu, kā arī atklāt to ietekmējošos apstākļus.

Pārskata sagatavošanā iesaistījušās vairākas nodibinājuma "Baltic Institute of Social Sciences" pētnieces: Brigita Zepa, Evija Kļave, Iveta Ķešāne un Inese Šūpule.

Pārskats sniedz jēdziena „nacionālā identitāte” skaidrojumu un parāda, ar ko tā atšķiras no citām identitātēm, kāpēc tā ir tik nozīmīga gan indivīdam, gan valstij. Skaidrojot nacionālo identitāti, analizēta arī pilsoniskā un etniskā nacionālisma mijiedarbe valstiskās piederības veidošanās procesā. Īpaša uzmanība pievērsta vēsturiskajai atmiņai, tostarp salīdzinot latviešu un krievvalodīgo Latvijas iedzīvotāju vēsturiskās atmiņas atšķirības.

Liela vērība piešķirta Latvijas iedzīvotāju migrācijas jautājumiem, gan skatot tos vēsturiskā perspektīvā, pievēršoties migrācijas lielākajām plūsmām 19. un 20. gadsimtā, gan arī aplūkojot pašreizējo migrācijas problēmu loku. Pārskats sniedz  apkopojošu analīzi par migrācijas tendencēm pēdējā desmitgadē, atklājot ekonomiskā uzplaukuma un krīzes ietekmi uz migrāciju: kā mainās emigrējušo sastāvs, kā iespējas izmantot informācijas tehnoloģijas un sociālie tīkli arvien vairāk atvieglo pieņemt lēmumu par emigrāciju. Pētījums par latviešu imigrantiem Īrijā un Anglijā atklāj, kā emigrācijas ceļus caurstrāvo dilemma starp valstisko piederību un vēlmi pēc labklājības ātrākas sasniegšanas.

Liela uzmanība veltīta tam, kā reģionālo identitāti ietekmē administratīvi teritoriālā reforma. Izpētot dažādās stratēģijas, kas stiprina reģionālo identitāti, autori pievēršas gan iedzīvotāju labklājību veicinošai politikai, gan pašvaldību sadarbībai, gan vietējo rīcības grupu prakšu analīzei.

Pārskats par tautas attīstību 2010/2011 (.pdf)

Pārpublicēšanas, citēšanas un datu izmantošanas gadījumā atsauce obligāta
Copyright © 2004-2013 BISS | Sebastian Gruber Design