Jaunumi
Par BISS
Darbinieki
Raksti
Pētījumi
Kontakti
Saites
 

CV

Oksana Žabko

Oksana Žabko

projektu direktore - pētniece

institūtā strādā kopš: 2007
pētnieciskās intereses: nodokļu un pabalstu sistēma (sociālie aspekti), apmierinātība ar darbu, darba motivācija, migrācija, izlases veidošanas jautājumi kvantitatīvos pētījumos, datu atbilstības un uzticamības novērtēšana

Izglītība
1999 - 2003

Rīgas Stradiņa universitāte, Eiropas studiju fakultāte, doktorantūra socioloģijā

1997 - 1999

Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte,
maģistra grāds sociālajās zinātnēs, specialitāte: socioloģija

1993 - 1997

Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, 
bakalaura grāds sociālajās zinātnēs, specialitāte: socioloģija

Darba pieredze
No 2007 Projektu direktore, nodibinājums „Baltic Institute of Social Sciences”
2006 - 2007 Projektu direktore, FACTUM research studio
2004 - 2006 Vecākā projektu vadītāja, FACTUM research studio
2000 - 2006 Lektore Rīgas Stradiņu universitātē Eiropas Studiju fakultātē
1997 - 2003 Projektu vadītāja, Baltijas Datu nams
Zinātniski pētnieciskā darbība (saīsināts)
Publiskās un privātās partnerības izplatību Latvijā veicinošo un kavējošo faktoru socioloģiska analīze (2010)
Trešo valstu pilsoņu integrācijas sistēmas veidošana (2009)
Pētījums par situāciju brīvprātīgās atgriešanās un reintegrācijas jomā (2009)
Darba tiesību un darba drošības problēmjautājumu izpēte un darba tiesību aizstāvības rīcībstratēģiju modelēšana (2009)
Viedokļu izpēte par Liepājas pašvaldības darbību, īstenotajiem un plānotajiem Liepājas attīstības virzieniem (2009)
Apsekojums par iedzīvotāju pārvietošanos Latvijā (2008)

Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālo centru izveides sociāli ekonomiskais pamatojums (2008)

Valsts svētki un to svinēšana sabiedrības vienotībai (2007-2008)

Pētījums par pedagogu darba pienākumu iekļaušanu slodzē (2007)
ES struktūrfondu ieviešanā iesaistīto institūciju darbinieku atalgojuma konkurētspēja darba tirgū (2007)

Piespiedu darba nozīme sociālās atstumtības mazināšanai (2007)

Sabiedriskā darba nozīme sociālās atstumtības mazināšanai (2007)

Optimāla, nodarbinātību veicinoša nodokļu un pabalstu sistēma (2005-2007)

Dzimumu līdztiesības aspekti darba tirgū (2005-2007)
Darba algas un to ietekmējošie faktori (2005-2006)
Cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem iespējas darba tirgū (2005-2006)

Pētījums par to, kā dažādas NVA klientu grupas vērtē NVA un tās piedāvātos pakalpojumus (2005-2006)

Valodas vajadzību un lietojuma izpēte Liepājā (2004)

eEurope+ 2003: Central and Eastern Europe Information Society Benchmarking (2003)

Survey expansion and statistical data quality improvement, CSB personal knowledge enhancement, Section „Short Term Mobility Survey” (2003)

Televīzijas kanālu piedāvājuma novērtējums (2003)

Latvijas raidorganizāciju piedāvājuma novērtējums (2003)

The 2002 Business Environment and Enterprise Performance Survey (2002)

Politiskā komunikācija 7. Saeimas priekšvēlēšanu kampaņas laikā: televīzijas lomas analīze (1998-1999)

Publikācijas
Žabko O., Zepa B., Šūpule I. Vaivode L. (2010) Publiskā un privātā partnerība Latvijā: pieredze un perspektīvas. Rīga: Baltic Institute of Social Sciences, lpp. 1-144
Zepa B., Šūpule I., Ķešāne I., Lulle A., Hazans M., Žabko O., Bebriša I., Krastiņa L. (2009) Imigranti Latvijā: iekļaušanās iespējas un nosacījumi. Rīga: Baltic Institute of Social Sciences, lpp. 1-215

Rajevska F., Zabko O. Undeclared Work, Tax Evasion and Tax Avoidance: Case of Latvia. [tiek gatavots publicēšanai]

Zepa B., Kļave E., Žabko O., Krastiņa L., Bebriša I., Jansone Z., Vaivode L., Beriņa L. (2008) Mēs. Svētki. Valsts. Valsts svētku svinēšanas socioloģiska izpēte. Baltic Institute of Social Sciences. lpp. 1-172.

Žabko O., Īzāks Dz., Kāpiņa L., Lūse D., Medne I., Mihejeva V. (2007) Piespiedu darba nozīme sociālās atstumtības mazināšanā. Rīga: FACTUM

Žabko O., Īzāks Dz., Kāpiņa L., Lūse D., Medne I., Mihejeva V. (2007) Sabiedriskā darba nozīme sociālās atstumtības mazināšanā. Rīga: FACTUM

Kāpiņa L., Žabko O., Koļesņikova K., Mihejeva V., Lemša S., Narodovska I. (2006) Cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem iespējas darba tirgū. Rīga: Market Lab

Dalība profesionālās organizācijās
Latvijas Sociologu asociācijas (LSA) valdes priekšsēdētāja

Pārpublicēšanas, citēšanas un datu izmantošanas gadījumā atsauce obligāta
Copyright © 2004-2013 BISS | Sebastian Gruber Design