Jaunumi
Par BISS
Darbinieki
Raksti
Pētījumi
Kontakti
Saites
 

CV

Brigita Zepa

Brigita Zepa

valdes locekle 
pētniece

institūtā strādā kopš: 2000
pētnieciskās intereses: sabiedriskās politikas analīze, etnopolitika, sabiedrības demokratizācija, politiskā līdzdalība, salīdzinošie vērtību pētījumi, demokrātiskās vērtības, nodarbinātības jautājumi Latvijā, sabiedrības sociālā integrācija

Izglītība
1992

Latvijas ZA, Filozofijas un Socioloģijas institūta Promocijas padome, socioloģijas doktore

1982 - 1985

PSRS ZA Socioloģijas institūts, filozofijas zinātņu kandidāte

1968 - 1973

Latvijas Valsts universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte

Papildus izglītība
2007 Ziemeļkarolīnas Universitāte (Fulbraita stipendija)
2000

Centrāleiropas Universitāte, Vasaras Universitāte (Sorosa fonds)

1998 Oslo Universitāte (Ziemeļu padomes stipendija)
1994 Gēteborgas Universitāte (Ziemeļu padomes stipendija)
1994 Ilinoisas Universitāte (MakArtūra fonds)
Darba pieredze
2004-2018 Profesore, LU SZF Socioloģijas katedra
No 2000 Valdes priekšsēdētāja, nodibinājums "Baltic Institute of Social Sciences"
1999 - 2004 Asociētā profesore, LU SZF Socioloģijas katedra
1994 - 1999 Docente, LU VFF Socioloģijas katedra
1991 - 2000 Sociāli politisko projektu direktore, Baltijas Datu nams
1990 - 1991 Vadītāja, Sabiedriskās domas izpētes daļa, Latvijas Informācijas institūts
Akadēmiskie kursi Latvijas Universitātē (saīsināts)

Sabiedriskās domas izpētes metodes (Socioloģijas bakalauru programma)

Politikas socioloģija (Socioloģijas bakalaura programma)

Kvalitatīvās metodes socioloģijā (Socioloģijas bakalauru un maģistru programmas)

Politikas analīze (Socioloģijas maģistru programma)

Diskursu analīze (Socioloģijas maģistru programma)

Jaunākās pētnieciskās metodes socioloģijā (Socioloģijas doktorantūras programma)

Zinātniski pētnieciskā darbība (saīsināts)

INCLUD-ED (Strategies for inclusion and social cohesion in Europe from education) (2006-2011)

Publiskās un privātās partnerības izplatību Latvijā veicinošo un kavējošo faktoru socioloģiska analīze (2010)
Trešo valstu pilsoņu integrācijas sistēmas veidošana (2009)
Pētījums par situāciju brīvprātīgās atgriešanās un reintegrācijas jomā (2009)
Valsts svētki un svinēšana sabiedrības vienotībai (2007-2008)
EQUAL projekts “Atvērtu darba tirgu sievietēm”: pētnieciskās sadaļās īstenošana (2005-2007)
Salīdzinošs pētījums par Latvijas iedzīvotāju valodu lietošanas, zināšanu, un valodu vides īpatnībām (1996–2007)

Jaunieši etniski jauktās skolās. Aktivitātes pret vardarbību starp dažādu etnisko grupu

jauniešiem skolās. Daphne II (2006 -2007)

Integrācijas prakse un perspektīvas (2006)
Etnopolitiskā spriedze Latvijā: konflikta risinājuma meklējumi (2005)
Ceļā uz pilsonisku sabiedrību (1997/1998, 2001)
Eiropas vērtību pētījums (1999)

Ziemeļeiropas Barometrs (1999, 2001)

Jaunais Baltijas Barometrs (1993, 1995, 1996,. 2000, 2004)

Masu un elites politiskās attieksmes (1997, 2000, 2003)
Publikācijas (saīsināts)
Žabko O., Zepa B., Šūpule I. Vaivode L. (2010) Publiskā un privātā partnerība Latvijā: pieredze un perspektīvas. Rīga: Baltic Institute of Social Sciences, lpp. 1-144
Zepa B., Šūpule I., Ķešāne I., Lulle A., Hazans M., Žabko O., Bebriša I., Krastiņa L. (2009) Imigranti Latvijā: iekļaušanās iespējas un nosacījumi. Rīga: Baltic Institute of Social Sciences, lpp. 1-215

Zepa, B., Šūpule, I. (2006) Etnicitātes konstruēšana: politiķi un masu mediji kā nozīmīgāki aģenti. Latvijas Universitātes raksti. Socioloģija. 701. sējums (red. Tālis Tisenkopfts), Latvijas Universitāte, 109. – 119.lpp.

Zepa, B., Šūpule, I. (2006) Ethnopolitical Tensions in Latvia: Factors Facilitating and Impeding Ethnnic Accord, In: Latvian-Russian Relations: Domestic and International Dimensions (ed. Nils Muižnieks), LU Akadēmiskais apgāds

Zepa B., Kucs A. (2006) The Case of Latvia. In: International Obligations and national Debates: Minorities around theBaltic Sea. The Aland Islands Peace Institute

Zepa, B., Šūpule, I., Krastiņa, L. (2005) Tolerance and Future, In: Negotiating Futures – States, Societies and the World. Edited by Žanete Ozoliņa. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, pp. 173-184.

Zepa B. (2005) The Changing Discourses of Minority Identities: Latvia. In: Changing and Overlapping Identities: Society of Latvia Facing the EU Enlargement. Rīga, FSS

Zepa B. (2005) Education Reform in Latvia: Towards Integrated or Conflicting Society. In: A collection on the History and Today’s Situation of Russian-Speaking Population in Estonia and Latvia. Ed. By N.Hashimoto, K.Obata, S.Mizobata, H.Komori. Hirosima University

Smid C., Snipe A., Zepa B. (2005) Language Policy and Ethnic Conflict inQuebec and Latvia. In: Ethnicity, Ethnic Conflicts, Peace Processes: Comparative Perspectives. Ed. by E.A.Tiryakian. de Sitter Publications, Canada

Zepa B., Pisarenko O. (2004) Latvian Russians: Identity, Citizenship, Language. In:  Russian-speaking Immigrant Population in Finland. Ed. by P. Sinisalo-Katajisto. Studia Slavica Finlandensia, Helsinki. pp.79-107

Loftsson E., Choe Y., Zepa B. (2003) Trust in New Democratic Institutions. In: Political Representation and Participation in Transitional Democracies: Estonia, Latvia, and Lithuania. Sodersten University, Stockholm pp.90-100

Dalība profesionālās organizācijās
Latvijas Sociologu asociācijas (LSA) valdes locekle

 

Pārpublicēšanas, citēšanas un datu izmantošanas gadījumā atsauce obligāta
Copyright © 2004-2013 BISS | Sebastian Gruber Design