Jaunumi
Par BISS
Darbinieki
Raksti
Pētījumi
Kontakti
Saites
 

Pētījumi

Sākums | 2015

  Izstrādāts pētījums par mazākumtautību līdzdalību demokrātiskajos procesos Latvijā
18/03/2015

Nodibinājums „Baltic Institute of Social Sciences” Kultūras ministrijas uzdevumā īstenoja pētījumu par mazākumtautību līdzdalību demokrātiskajos procesos Latvijā. Pētījuma mērķis bija apkopot informāciju par mazākumtautību nevalstiskajām organizācijām Latvijā un noskaidrot Latvijas mazākumtautību piederības sajūtu un līdzdalību politiskajos un sabiedriskajos procesos.

Pētījuma ziņojums sagatavots latviešu, angļu un krievu valodā. Ar to iespējams iepazīties šeit.

 BISS īstenoja pētījumu par administratīvā sloga samazināšanas iespējām un inovatīvām pieejām ilgstošā bezdarba problēmu risināšanā 

Gads: 2015

Pasūtītājs: Valsts kanceleja

 

 

Nodibinājums „Baltic Institute of Social Sciences” Valsts kancelejas uzdevumā īstenoja pētījumu par administratīvā sloga samazināšanas iespējām un inovatīvām pieejām ilgstošā bezdarba problēmu risināšanā.

Pētījuma mērķis bija iegūt informāciju par tiem administratīvajiem šķēršļiem un ierobežojumiem, ar ko saskaras ilgstošie bezdarbnieki un kas ierobežo vai kavē viņu aktivizēšanu, līdzdarbības pienākumu veikšanu, integrāciju darba tirgū vai motivāciju iesaistīties atbalsta pasākumos un darba tirgū, kā arī identificēt nepieciešamo turpmāko rīcību administratīvā sloga un citu šķēršļu mazināšanai ilgstošā bezdarba risināšanai un piedāvāt inovatīvus risinājumus ilgstošo bezdarbnieku atbalsta plānošanā un viņu problēmu risināšanā.

Pētījuma ietvaros veikta problēmas priekšizpēte, izvērtēts administratīvais slogs un šķēršļi, kas ierobežo vai kavē ilgstošos bezdarbniekus, veicot 100 padziļinātās daļēji strukturētās intervijas ar ilgstošajiem bezdarbniekiem un fokusa grupu diskusijas katrā reģionā ar iesaistīto institūciju un darba devēju pārstāvjiem. Balstoties uz kvalitatīvo datu analīzi, tika identificētas būtiskākās jomas un prioritāri risināmie uzdevumi administratīvā sloga mazināšanā ilgstošā bezdarba problēmu risināšanā, paralēli izvērtējot arī citu Eiropas Savienības dalībvalstu pieredzi. Pamatojoties uz veikto izvērtējumu, sniegti priekšlikumi par iespējamiem risinājumiem un inovatīvām pieejām ilgstošā bezdarba situācijas risināšanai Latvijā.

Pētījuma atskaite

 

 Īstenots pētījums par valsts pārvaldes lomu un attīstību nākotnē 

Gads: 2015
Pasūtītājs: Valsts kanceleja

Nodibinājums „Baltic Institute of Social Sciences”, sadarbojoties ar SIA „O.D.A.”, Valsts kancelejas uzdevumā īstenoja pētījumu par valsts pārvaldes lomu un attīstību nākotnē. Pētījuma vispārējais mērķis bija iegūt analītisku informāciju un priekšlikumus, kurus īstenojot tiks uzlabots Latvijas valsts pārvaldes iestāžu personāla vadības struktūrvienību darbs, no tehniski administratīvām funkcijām uzsvaru pārliekot uz stratēģisku rīcību, kas ļaus darboties proaktīvi, nevis reaģēt uz pārmaiņām. Pētījuma rezultātus paredzēts izmantot turpmākā cilvēkresursu attīstības politikas izstrādē un ieviešanā.

Pētījuma mērķa sasniegšanai tika veikti šādi uzdevumi:

  • sagatavota prognoze par Latvijas valsts pārvaldes attīstības virzieniem nākotnē un izstrādāts pasākumu plāns „Valsts pārvalde kā labākais darba devējs 2025”;
  • izpētītas jaunās paaudzes prasības pret darba devēju un valsts pārvaldes kā darba devēja prestižu, kā arī sniegts jaunās paaudzes kā darba ņēmēja raksturojumu;
  • piedāvāts redzējums par vadītāja nākotnes lomu un sniegts nākotnes vadītāja raksturojumu.

Pētījuma ziņojums angļu valodā

Pārpublicēšanas, citēšanas un datu izmantošanas gadījumā atsauce obligāta
Copyright © 2004-2013 BISS | Sebastian Gruber Design