Jaunumi
Par BISS
Darbinieki
Raksti
Pētījumi
Kontakti
Saites
 

Pētījumi

Sākums | 2014

 Projekts "Latvijas nepilsoņu integrācijas procesa analīze: IZPĒTE, PROGNOZES, RISINĀJUMI UN DIALOGS"
Gads: 2014
Finansētājs: EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts (administrē Sabiedrības integrācijas fonds)

Projekta mērķis bija pilsonības iegūšanas un dialoga ar nepilsoņiem veicināšana. Mērķa grupa bija Latvijas nepilsoņi, kā arī eksperti, valsts iestāžu un lielo pilsētu pašvaldību darbinieki, kas savā darbā saskaras ar nepilsoņiem. Īstenošanas vieta bija Latvijas lielās pilsētas ar lielāko nepilsoņu skaitu – Rīga, Daugavpils, Liepāja un Jelgava.

Īsumā par galvenajiem projekta rezultātiem:

  • IZPĒTE: pētījums veikts, lai iegūtu padziļinātu izpratni par šķēršļiem naturalizēties un motivāciju naturalizēties vai nenaturalizēties (rezultāti pieejami pētījuma monogrāfijā);
  • PROGNOZES: projektā ir veiktas nepilsoņu skaita samazināšanās prognozes turpmākajiem 5, 10 un 20 gadiem (rezultāti pieejami pētījuma monogrāfijā);
  • RISINĀJUMI: Baltijas Sociālo zinātņu institūta ieteikumi nepilsoņu integrācijas un naturalizācijas veicināšanai ir iekļauti pētījuma monogrāfijā;
  • DIALOGS: mūsu projektā tika veidots dialogs starp pētniekiem, nepilsoņiem, ekspertiem un valsts un pašvaldību institūciju pārstāvjiem, organizējot diskusiju apļus Latvijas pilsētās, kurās dzīvo lielākais nepilsoņu skaits – Rīgā, Daugavpilī, Liepājā un Jelgavā. Diskusijās gūtās atziņas ir iekļautas pētījuma monogrāfijā.

Pilns monogrāfijas teksts latviski | Monogrāfija angļu valodā

 

Pētījums par narkotiku izplatību Latvijas ieslodzījuma vietās 2014. gadā
Gads: 2014
Pasūtītājs: Slimību profilakses un kontroles centrs

„Pētījums par narkotiku izplatību Latvijas ieslodzījuma vietās 2014. gadā" ir trešais salīdzinošais pētījums par narkotisko un psihotropo vielu izplatību, lietošanu un ierobežošanu ieslodzījuma vietās (iepriekš pētījumi veikti 2003. un 2010. gadā). Pētījuma mērķi: (1) iegūt datus par narkotisko, psihotropo un toksisko vielu lietošanas izplatību ieslodzījuma vietās; (2) veikt izpēti par narkotisko, psihotropo un toksisko vielu lietošanas biežumu ieslodzījuma laikā un pirms ieslodzījuma, kā arī lietojamo narkotisko, psihotropo, toksisko vielu veidiem; (3) veikt izpēti par ieslodzīto vispārējo veselības stāvokli un saslimstību ar infekcijas slimībām, kuras var iegūt, lietojot narkotiskas, psihotropas vielas intravenozi; (4) noskaidrot ieslodzīto viedokli par pasākumiem, ko var realizēt, lai ierobežotu narkotisko, psihotropo un toksisko vielu lietošanas izplatību ieslodzīto vidū; (5) veikt politikas un tiesību aktu analīzi par narkotisko, psihotropo, toksisko vielu lietošanas problemātiku ieslodzījuma vietās. Pētījuma atskaite

 

 Iedzīvotāju aptaujas - administratīvo procedūru novērtējums 
Gads: 2010-2014
Pasūtītājs: Valsts kanceleja
Pētījums tika veikts sadarbojoties ar SIA "Socioloģisko pētījumu institūts"

Pētījuma mērķis ir iegūt Latvijas iedzīvotāju, t.i. pilngadīgu fizisko personu, kā arī NVO viedokli par administratīvajām procedūrām, kas saistītas ar publisko pakalpojumu saņemšanu, to sarežģītības pakāpi un radītajām administratīvajām izmaksām.

2010. gadā veikta administratīvo procedūru veselības, sociālo pakalpojumu un iekšējās drošības jomā izpēte, aplūkojot tādas procedūras, ar kurām ikdienā jāsaskaras iedzīvotājam, ietverot gan valsts, gan pašvaldību līmenī organizētās administratīvās procedūras, tai skaitā, neatliekamā medicīniskā palīdzība, ģimenes ārstu un ārstu speciālistu pakalpojumi, stacionārie pakalpojumi, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumi, invaliditātes statusa piešķiršana, pašvaldību sociālie pabalsti, dzīvesvietas deklarēšana. Kopumā tika novērtētas vairāk kā 18 administratīvās procedūras. Aktivitātes: 9 fokusa grupu diskusijas, iedzīvotāju aptauja (N=2000) un NVO administratīvo procedūru izpēte, veicot NVO elektronisko aptauju. Rezultātu atskaite

2011. gadā veikta administratīvo procedūru izglītības, nodokļu nomaksas un īpašumtiesību kārtošanas (kustamā un nekustamā īpašuma iegāde un uzturēšana) administratīvo procedūru izpēte.  Aktivitātes: 9 fokusa grupu diskusijas, iedzīvotāju aptauja (N=2000), kā arī papildizlases aptauja saimnieciskās darbības veicēju (pašnodarbināto personu) apakšgrupā. Rezultātu atskaite

2012. gadā veikta administratīvo procedūru veselības, sociālo pakalpojumu un iekšējās drošības jomā izpēte (rezultāti salīdzināti ar 2010. gada aptaujas rezultātiem). Aktivitātes: 9 fokusa grupu diskusijas, iedzīvotāju aptauja (N=2000), papildizlases aptauja mednieku apakšgrupā, kā arī NVO aptauja. Rezultātu atskaite

2013. gadā veikta administratīvo procedūru izglītības, nodokļu nomaksas un īpašumtiesību kārtošanas (kustamā un nekustamā īpašuma iegāde un uzturēšana) administratīvo procedūru izpēte (rezultāti salīdzināti ar 2011. gada aptaujas rezultātiem).  Aktivitātes: 9 fokusa grupu diskusijas, iedzīvotāju aptauja (N=2000), kā arī papildizlases aptauja saimnieciskās darbības veicēju (pašnodarbināto personu) apakšgrupā. Rezultātu atskaite

2014. gada sākumā sagatavots noslēguma ziņojums par visu aptauju kopējiem rezultātiem un tendencēm par 2010.-2013. gadu. Prezentācija par četru gadu iedzīvotāju aptaujas - administratīvo procedūru novērtējumu

 

Pārpublicēšanas, citēšanas un datu izmantošanas gadījumā atsauce obligāta
Copyright © 2004-2013 BISS | Sebastian Gruber Design