Jaunumi
Par BISS
Darbinieki
Raksti
Pētījumi
Kontakti
Saites
 

Pētījumi

Sākums | 2018

  „Darba strīdu efektīvākas risināšanas iespējas Latvijā”  

Gads: 2018

Pasūtītājs: Valsts darba inspekcija

 

 

Nodibinājums „Baltic Institute of Social Sciences” Valsts darba inspekcijas uzdevumā īstenoja pētījumu par darba strīdu efektīvākas risināšanas iespējām Latvijā. Pētījuma mērķis bija izvērtēt esošo darba stŗīdu izšķiršanas metožu izmantošanu Latvijas uzņēmumos (gan tiesā, gan ārpustiesas), noskaidrot ārpustiesas darba strīdu risināšanas metožu efektivitāti un izstrādāt ieteikumus normatīvā regulējuma izmaiņām, lai darba strīdu izšķiršana kļūtu ātrāka un ērtāka. Pētījums vienlaikus tiks izmantots par pamatu, lai izlemtu par nepieciešamību ierosināt jaunas ārpustiesas darba strīdu izskatīšanas metodes, t.sk., veikt pilotprojektu, kura ietvaros tiktu izveidota Valsts darba inspekcijas  darba strīdu komisija. Pētījumā kā metodes tika izmantotas individuālās intervijas ar ekspertiem, darba devēju un darba ņēmēju pārstāvjiem, konkrētu individuālu darba strīdu gadījumu izpēte, ekspertu diskusijas darba grupās, Latvijas tiesiskā regulējuma izpēte attiecībā uz darba strīdu risināšanu un ārvalstu pieredzes izpēte šajā jomā.

Pētījums tika veikts Valsts darba inspekcijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudžības pilnveidošana" (projekta identifikācijas Nr. 7.3.1.0/16/I/001).

Pētījuma atskaite

Pārpublicēšanas, citēšanas un datu izmantošanas gadījumā atsauce obligāta
Copyright © 2004-2013 BISS | Sebastian Gruber Design